رحمان سیفی‌آزاد

  • خبرهایی از «سلمان فارسی» و «موسی»

    rahman s

    رحمان سیفی‌‌آزاد درباره آثار در دست تولید و نگارش مرکز امور نمایشی سیما سخن گفت و بیان کرد که سریال های «سلمان فارسی» و «موسی» در پاییز و زمستان به پیش‌تولید می رسند.

  • عده‌ای نمی‌خواهند مردم سریال خوب ببینند

    R sifi

    رئیس مرکز امور نمایشی سیما با اشاره به بودجه حداقلی سازمان صداوسیما به ویژه در بخش سیما، گفت: صداوسیما باید برنامه‌های جذاب داشته باشد و حق مردم است که برنامه جذاب ببینند؛ ولی عده‌ای در بیرون از سازمان صداوسیما ادعا می‌کنند حق مردم است که بهترین‌ها را ببینند اما خودشان برای همین حق هیچ تلاشی نمی‌کنند.