رضا صیامی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
reza siami

بیوگرافی

 رضا صیامی(غلامرضاصیامی زاده)

متولد1344

فارغ التحصیل رشته سینمادرسال 1370

مدیرانجمن سینمای جوانان اردبیل ازسال 1370 تا 1372

تدریس دروس مختلف درانجمن

عضوهیئت انتخاب جشنواره فیلم وحدت تبریزدرسال 1371

عضوهیئت داوری جشنواره منطقه ای زنجان سال  1372 

عضوهئیت داوری اولین جشنواره استانی اردبیل(1376)

شروع بکارتهیه کنندگی وکارگردانی  ازسال1370

reza

فعالیتها

 

فیلم داستانی "معلم" 1371 -تهیه کننده وکارگردان

فیلم مستند" ایل وراه"-1372 عنوان کارگردان

فیلم داستانی     "پرستار"1373-–کارگردان

سریال داستانی وفیلم بلند "روزگاروصل" 1376 -نویسنده,تهیه کننده,کارگردان

مجموعه مستند "میراث مشترک" 1379 (تولیددرجمهوری آذربایجان)

فیلم بلند  "شیخ شامل"-1380-—تهیه کننده وکارگردان

مجموعه مستند "پناهندگان"1381 -نویسنده,تهیه کننده وکارگردان

مجموعه مستند"کرمانجها"1382(کردهای خراسان)- -محقق؛نویسنده,تهیه کننده وکارگردان

سریال داستانی"روزدیگر" 1383- -تهیه کننده

سریال داستانی"واپسین کوچ" 1384 –-نویسنده, تهیه کننده وکارگردان

تله فیلم"چاه فرشته" -1385- تهیه کننده وکارگردان

مجموعه مستند"اقبال لاهوری"تولید در  درهندوپاکستان 1385 -تهیه کننده وکارگردان

تله فیلم"شهرجاویدان"-1386- -تهیه کننده وکارگردان

تله فیلم"تب پنهان"-1387- -تهیه کننده وکارگردان

tabe penhan

کسب جایزه بهترین تهیه کننده وکارگردان ازجشنواره تولیدات مراکزصداوسیما درسال 1386برای فیلم "چاه فرشته"

کسب جایزه بهترین فیلم ازجشنواره اقتصاد و رسانه برای فیلم "چاه فرشته" درسال1387

مجموعه مستند"موقام"-1388)موسیقی آذربایجان)- -محقق,نویسنده,تهیه کننده,کارگردان(تولید درجمهوریآذربایجان(

مجموعه مستند"نوروز" 1389- -نویسنده,تهیه کنندهوکارگردان)تولید درتاجیکستان,قزاقستان,ازبکستان,آذربایجان (

مجموعه مستند"قلمرو بیکران -تهیه کننده وکارگردان)تولیددرترکیه(

سریال داستانی"روزنامه چی ها"1390- -تهیه کننده(80قسمت(تولیددرجمهوری آذربایجان وجمهوری گرجستان

ادامه فعالیت درترکیه باتاسیس شرکت فیلمسازی ازسال 1390

فیلم مستند قبرس شمالی  درسال 1391 بعنوان  کارگردان

پخش فیلمهای ایرانی درترکیه همچون "ملک سلیمان " و "راه بهشت"

پخش فیلمهای ترکیه درایران ازجمله "تقاطع"

مجموعه مستند "سفربه شرق" برای شبکه TRT

فیلم بلند مستند-داستانی "زنان قره باغ" برای شبکهTRT  )دردست تولید(

نمونه فیلمهای آقای صیامی رادرYouTubeبه آدرسreza siami     

می توانید مشاهده کنید.

roznamehchiha

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Top